Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
10/6/2013 | t-shOrt

Διεύρυνση αριθμού των χρηματοδοτούμενων σεναρίων στο πρόγραμμα Μικροφίλμ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Πόρων για τον Κινηματογράφο, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη οικονομική κρίση και κατ’ επέκταση, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην κινηματογραφική παραγωγή σήμερα καθώς και τον εντυπωσιακό αριθμό των προτάσεων για ταινίες μικρού μήκους που κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από τη Δημόσια Τηλεόραση, εκφράζοντας την επιθυμία της εταιρίας να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ικανότητές
τους στο χώρο της Τέχνης, αποφασίζει τη διεύρυνση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων σεναρίων στο πρόγραμμα Μικροφίλμ από 12 σε 20, την αύξηση των σεναρίων που ενισχύονται με τεχνολογικό εξοπλισμό από την ΕΡΤ από 4 σε 20 και την συνολική αύξηση του ποσού χρηματοδότησης των σεναρίων, κατ’ εξαίρεση για την τρέχουσα αυτή περίοδο κρίσης.

Η γραμματέας του Δ.Σ.
Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη