Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
23/12/2020 | shortfilm.gr

Πενήντα σενάρια ταινιών μικρού μήκους ενισχύονται στην Α’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Α’ φάσης του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19 στην κατηγορία των κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους. Από τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις, που δεν είχαν τύχει χρηματοδότησης στο κυρίως πρόγραμμα, αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία πενήντα (50) οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) εκάστη.


Τα επιλεχθέντα αυτά σενάρια δύνανται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος -εφόσον κατατεθεί φάκελος υποψηφιότητας σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί άμεσα- προκειμένου να επιλεγούν δέκα (10) για τη χρηματοδότηση της παραγωγής τους με το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έκαστο.

Το ΕΚΚ θα ανακοινώσει σε λίγες ημέρες τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την κατηγορία του ντοκιμαντέρ, ώστε να ολοκληρωθεί η Α’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από αρχείο pdf με τις 50 προτάσεις ταινιών μικρού μήκους που επιλέχθηκαν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο pdf.