Συντελεστές

Σφυρόερα Σοφία

Το όνομα Σφυρόερα Σοφία εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Είτε θάνατος, είτε λευτεριά 1997 Κείμενα
Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε 1986 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο
Το κίτρινο γάντι 1985 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο
Γενική απογραφή πληθυσμού 1961 Σενάριο