Συντελεστές

Σιταρίδης Χρήστος

 
Το όνομα Σιταρίδης Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Seawolf 2019 Σκηνοθεσία, Σενάριο
Reliquid 2010 Σκηνοθεσία
Pigs 2010 Ερμηνευτές
Day out 2010 Ερμηνευτές