Συντελεστές

Σπυράκου Μ.

Το όνομα Σπυράκου Μ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Τελευταία πράξη 1996 Ερμηνευτές
Μετοικεσία 1982 Μουσική