Συντελεστές

Γιαμβριά Ελευθερία

Το όνομα Γιαμβριά Ελευθερία εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το αρχαίον όστρακον 2010 Μοντάζ