Συντελεστές

Μπαρκή Σ.

Το όνομα Μπαρκή Σ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Άκρα 1996 Ερμηνευτές