Συντελεστές

Γκόλαντα Νέλλα

Το όνομα Γκόλαντα Νέλλα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Θέατρο Αιξωνής 1990 Παραγωγή