Συντελεστές

Σκάνδαλος Σπύρος

Το όνομα Σκάνδαλος Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Horsepower 2021 Σκηνοθεσία, Σενάριο, Εκτέλεση Παραγωγής
Ιλένα 2014 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο