Συντελεστές

Ελληνικό Σχολείο Φρανκφούρτης

Το όνομα Ελληνικό Σχολείο Φρανκφούρτης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Καποδίστριας 2014 Σκηνοθεσία, Παραγωγή