Συντελεστές

Ελληνικό Σχολείο Φρανκφούρτης

 
Το όνομα Ελληνικό Σχολείο Φρανκφούρτης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Καποδίστριας 2014 Σκηνοθεσία, Παραγωγή