Συντελεστές

Πασπαρδάνης Αλέξανδρος

Το όνομα Πασπαρδάνης Αλέξανδρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Hominid 2016 Ερμηνευτές
Ιntellectual tramps 2014 Ερμηνευτές
Σαλταδόροι 2013 Ερμηνευτές