Συντελεστές

Τζίμος Παρασκευάς

Το όνομα Τζίμος Παρασκευάς εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Στα βήματά της 2020 Ερμηνευτές
Στο κατώφλι 2013 Ερμηνευτές