Συντελεστές

Πασσαλής Χρήστος

Το όνομα Πασσαλής Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Goads 2020 Ερμηνευτές
Δεν είμαι τώρα εδώ 2013 Ερμηνευτές
Trfck 2012 Ερμηνευτές
Αρουντέλ 2012 Ερμηνευτές