Συντελεστές

Τσέλλος Σωτήρης

Το όνομα Τσέλλος Σωτήρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αντιπαροχή 2013 Παραγωγή, Σενάριο