Συντελεστές

Φράγκος Γιάννης

Το όνομα Φράγκος Γιάννης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Παράλληλοι κόσμοι 2013 Σκηνοθεσία, Φωτογραφία, Μοντάζ, Ερμηνευτές