Συντελεστές

Σκούρας Χρίστος

Το όνομα Σκούρας Χρίστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Εκδοχές 1996 Ήχος
Movie love 1991 Ερμηνευτές