Συντελεστές

Πετειναράκη Ιωάννα

Το όνομα Πετειναράκη Ιωάννα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βαθύκοφτο 2021 Διεύθυνση Παραγωγής
Τόλης live ή (Τορόντο) 2020 Διεύθυνση Παραγωγής, Παραγωγός
Έκδυσις 2020 Διεύθυνση Παραγωγής
Το νόημα του Αυγούστου 2020 Οργάνωση Παραγωγής
Goads 2020 Διεύθυνση Παραγωγής
Cloud 2019 Οργάνωση Παραγωγής, Εκτέλεση Παραγωγής
Eye Candy 2016 Παραγωγή
Σαρκοβόρος 2015 Παραγωγή