Συντελεστές

Δασκαλέας Δημοσθένης

Το όνομα Δασκαλέας Δημοσθένης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Κρίνος 2015 Παραγωγή, Σενάριο