Συντελεστές

Καραταράκης Μάνος

Το όνομα Καραταράκης Μάνος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Γιώργος Σαβάκης 1996 Ήχος