Συντελεστές

Χριστοφορίδης Χρ.

Το όνομα Χριστοφορίδης Χρ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Μην πυροβολείς 2004 Ήχος
Δύο 1996 Ήχος
Ύστατη 1996 Ήχος