Συντελεστές

Καριόρη Ελένη

Το όνομα Καριόρη Ελένη εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Cloud 2019 Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Automatic 2018 Σκηνικά
Νηπενθές 2016 Σκηνικά