Συντελεστές

Βέττα Μαρία Δήμητρα

Το όνομα Βέττα Μαρία Δήμητρα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Hyped 2019 Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Τοίχος 2015 Σκηνικά