Συντελεστές

Ζαμπάρας Κωνσταντίνος

Το όνομα Ζαμπάρας Κωνσταντίνος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ιερό Γεύμα 2016 Ερμηνευτές
Διαβόλου κάλτσα 2012 Ερμηνευτές