Συντελεστές

Ιγνατίεβνα Τ.

Το όνομα Ιγνατίεβνα Τ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η Γέφυρα 1995 Μοντάζ