Συντελεστές

Οι μαθητές του τμήματος βασισμένο σε μια ιδέα του Βασίλη Τάτση

Το όνομα Οι μαθητές του τμήματος βασισμένο σε μια ιδέα του Βασίλη Τάτση εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η έκθεση 2015 Σενάριο