Συντελεστές

Φονταλής Κώστας

Το όνομα Φονταλής Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Return 2017 Διεύθυνση Παραγωγής
Ο γιός 2010 Διεύθυνση Παραγωγής