Συντελεστές

Stefilm

Το όνομα Stefilm εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Η θάλασσα 2019 Παραγωγή
Μόνο αγάπη 2018 Παραγωγή
Διάβαση 2018 Παραγωγή
Ομπρέλα 2018 Παραγωγή
Exodus 5 - Προσωρινά 2017 Επεξεργασία χρώματος
Exodus 4 - Open borders 2017 Επεξεργασία χρώματος
Exodus 3 - Η επιστροφή 2017 Επεξεργασία χρώματος
Exodus 2 - Αλί και Σοράγια 2017 Επεξεργασία χρώματος
Επίσκεψη 2017 Παραγωγή