Συντελεστές

Σωκράτους Αυγή

Το όνομα Σωκράτους Αυγή εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
La Soupe 2016 Φωτογραφία