Συντελεστές

Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το όνομα Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ίκαρος-Άλμα στο μέλλον 2014 Παραγωγή