Συντελεστές

Καραλιάς Χρήστος

Το όνομα Καραλιάς Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
ΙΧΘΥΣ 2017 Σκηνοθεσία