Συντελεστές

Τερλικκάς Σταύρος

Το όνομα Τερλικκάς Σταύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Buffer Zone 2023 Ήχος, Μιξάζ
Η κλήση 2020 Ήχος
Off Guard 2019 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
30 2018 Ήχος
Thin Green Line 2017 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Quidnunc 2017 Ήχος