Συντελεστές

Φιλιππίδης Θ.

Το όνομα Φιλιππίδης Θ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το ποτάμι 1995 Ερμηνευτές