Συντελεστές

Κολημένος Κώστας

Το όνομα Κολημένος Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Under 2020 Βοηθός/οί κάμερας
Κλεονίκη 2019 Διεύθυνση Παραγωγής
Αλί και Σοράγια 2017 Ήχος