Συντελεστές

Δαμασκόπουλος Γιώργος

Το όνομα Δαμασκόπουλος Γιώργος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Διονυσιακή Νύχτα 2010 Διεύθυνση Παραγωγής