Συντελεστές

Αθανασοπούλου Στέλλα-Λουίζα

Το όνομα Αθανασοπούλου Στέλλα-Λουίζα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Τέρμα 2020 Βοηθός/οί κάμερας
Για Χρόνια Πλάγιαζα Νωρίς 2019 Βοηθός/οί κάμερας