Συντελεστές

Αναστασιάδης Αλέξης

Το όνομα Αναστασιάδης Αλέξης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Horsepower 2021 Διεύθυνση Παραγωγής, Παραγωγός
Brutalia, εργάσιμες μέρες 2021 Location Manager
Mare Nostrum 2020 Διεύθυνση Παραγωγής
Ρουζ 2019 Διεύθυνση Παραγωγής