Συντελεστές

Τσίβγας Βασίλης

Το όνομα Τσίβγας Βασίλης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Στο δωμάτιο 2019 Βοηθός/οί Παραγωγής
Το βάρος της θάλασσας 2019 Βοηθός/οί Παραγωγής