Συντελεστές

Χρυσογιάννης Σταύρος

Το όνομα Χρυσογιάννης Σταύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Όλες οι Φωτιές η Φωτιά 2019 Διεύθυνση Παραγωγής