Συντελεστές

Κατσής Σωκράτης

Το όνομα Κατσής Σωκράτης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Γαλάζιο 1987 Μουσική