Συντελεστές

Ξυδιάς Χάρης

Το όνομα Ξυδιάς Χάρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ 2005 Σκηνοθεσία