Συντελεστές

Φωκά Ιωάννα

Το όνομα Φωκά Ιωάννα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 Σκηνοθεσία