Συντελεστές

Βισβάρδης Αναστάσιος

Το όνομα Βισβάρδης Αναστάσιος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σπυριδούλα 2014 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο, Φωνή/ές