Συντελεστές

Λάσκος Κώστας

Το όνομα Λάσκος Κώστας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σύγχρονες αφροδίτες 2019 Ερμηνευτές
Ελληνικόν 2019 Ερμηνευτές
Phalaenopsis alba 2018 Ερμηνευτές
Βουρβουρού 2017 Ερμηνευτές
Muffin 2017 Ερμηνευτές
Νηπενθές 2016 Ερμηνευτές
Βύθισμα 2016 Ερμηνευτές
Σύκο 2015 Ερμηνευτές
II 2014 Ερμηνευτές
Πιάσε τα σκουπίδια 1995 Ερμηνευτές