Συντελεστές

Πέρδικα Καλλιόπη

Το όνομα Πέρδικα Καλλιόπη εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Διάβαση 2023 Βοηθός/οί κάμερας
Αερολίν 2023 Βοηθός/οί κάμερας
A La Carte 2021 Βοηθός/οί κάμερας
Apallou 2021 Βοηθός/οί κάμερας
Ομφάλιος 2020 Βοηθός/οί κάμερας
Take It and End It 2020 Βοηθός/οί κάμερας