Συντελεστές

Κωστάλας Αλέξης

Το όνομα Κωστάλας Αλέξης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ελάτεια 1995 Αφήγηση
Άγραφα τώρα.... 1993 Αφήγηση
Λύκαιος Δίας 1989 Αφήγηση
Στους ορίζοντες του μύθου 1988 Αφήγηση
Νέλλυς 1983 Αφήγηση
Σύγχρονη Ρόδος 1980 Αφήγηση
Η Ρόδος από το μύθο στην ιστορία 1979 Αφήγηση
Η τέχνη στην ιπποτική Ρόδο 1979 Αφήγηση
Τέχνη στην αρχαία Ρόδο 1979 Αφήγηση
Η Ρόδος και οι ιππότες 1979 Αφήγηση