Συντελεστές

Μικροφίλμ ΕΡΤ Α.Ε.

Το όνομα Μικροφίλμ ΕΡΤ Α.Ε. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Exploitation 2021 Συμπαραγωγή
Σύγχρονες αφροδίτες 2019 Παραγωγή