Συντελεστές

GENESIS PIX

Το όνομα GENESIS PIX εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Προμηθέας 2019 Παραγωγή
Κεφάλαιο Έκτο 1999 Παραγωγή