Συντελεστές

Σέμκου Κωνσταντίνα

Το όνομα Σέμκου Κωνσταντίνα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αλάσκα 2020 Διεύθυνση Παραγωγής
Normaλ 2020 Παραγωγός