Συντελεστές

Καραγεώργος Λάζαρος

Το όνομα Καραγεώργος Λάζαρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό 2020 Διεύθυνση Παραγωγής, Παραγωγός