Συντελεστές

Μπασδάρα Ευδοξία

Το όνομα Μπασδάρα Ευδοξία εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Οι Yφάντρες 2021 Συμμετοχή - Φιλική συμμετοχή